کشف و امحای یک میلیون و ۳۰۰ هزار لوح فشرده غیرمجاز و مستهجن