رژیم آل سعود با حمله به یمن سرسپردگی خود به آمریکا را آشکار کرد