کسب مدال نقره ملی‌پوش کماندار مازندرانی در جام‌جهانی