طرح‌های ویژه‌ی وایمکس مبین‌نت در نمایشگاه کتاب تهران