کمبود مربی مجرب تالو در کرمانشاه/ تجهیز کامل آکادمی ووشو