(تصاویر)پوشش‌جالب وزیرخارجه آفریقای‌جنوبی در دیدار با ظریف