ترکیب استقلال برابر تراکتورسازی مشخص شد/ برزای جانشین حیدری