«مارادونای کوکائین فروش و رونالدو را باید از فوتبال بیرون کنند»/پندهای اخلاقی جالب هنرپیشه سرشناس