همایش کوهپیمایی دانش آموزان صحنه ای به مناسبت هفته معلم برگزار شد