هدیه ویژه انتشارات «طرح فردا» برای مخاطبان آثار رحیم‌پور ازغدی