بایرن و یونایتد برای گوندوغان پیشنهادی ارائه نکرده اند