دشمن میدانداری جمعیت فعال جامعه در عرصه اقتصاد مقاومتی را برنمی‌تابد/بهره‌برداری از 35هزار واحد اقت