ترکیب استقلال مقابل تراکتور اعلام شد / خسرو حیدری نیمکت نشین شد! کرار و بهنام برزای فیکس