ساخت بازی رایانه‌ای «حمله به اچ ۳ »در نیروی هوایی ارتش