(تصاویر) پوشش جالب دیدار وزیرخارجه آفریقای جنوبی در دیدار با ظریف