حضور رئیس مجلس در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه روابط عمومی ایران/تصاویر