محافظه کاران خجالتی، شهروندان مردد؛ دلایل شکست صنعت ...