پایین کشیدن دیش‌ها چقدر موثر بود؟/نمی‌توان با اعمال فشار افکار را در اختیار حاکمیت قرار داد/ کنترل ر