کابینه رژیم صهیونیستی گسترش وزارتخانه‌های این رژیم را تایید کرد