وزیر ارشاد:اختلاس‌حاصل نادیده گرفتن اقامه نماز است