مجمع عمومی جامعه مدرسین جنایات آل سعود در یمن را محکوم کرد