امکان خرید محصولات پتروشیمی توسط مشتریان خرد در بورس کالا فراهم شد