نمایشگاه کتاب و رسانه‌های دیجیتالی دانشجویی در آبیک برپا شد