راه‌اندازی کلینیک فوق تخصصی واریس در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران