نشست خبری رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در «نسیم» برگزار می‌شود