امام جمعه موقت اهواز:دشمنان اسلام چشم طمع به عشایر دارند