بازارچه مرزی دوغارون رتبه نخست صادرات کالا به کشور افغانستان را دارد