اولین یادواره شهدای دانشجوی پردیس کرج دانشگاه تهران برگزار می‌شود