آخرین نبرد فرنگی‌کاران ایران برای ۵ مدال طلا و برنز