مدافع ساوتهمپتون در حال مذاکرات نهایی برای پیوستن به یونایتد