احتمال تغییر ملیت ستاره کوبا/ هم‌تیمی معروف لهستانی می‌شود