وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به رانت ۲ میلیارد دلاری ندارد