آغاز به کار همایش مدیران روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور