رهبر انقلاب: دولت نگاه ویژه به آموزش و پرورش داشته باشد/ روحانی: تعداد مدارس غیردولتی باید بیشتر شود