انتظارها به سر می‌رسد/ رونمایی از بازیکن جنجالی پرسپولیس؟