اظهارات گل‌محمدی درباره خرید پرسپولیس و استقلال کذب و فرافکنی است