ضرورت وجود دو بالگرد دراستان انکارناپذیراست،گیلان از استان‌های دارای بحران کشور