مقامی دبیر فدراسیون وزنه برداری شد/رئیسی سرپرست تیم‌های ملی