امیرعبداللهیان از آمادگی کشور برای انتقال فوری مجروحین یمنی به ایران خبر داد