قادریان و علیاری به فینال رسیدند/ باباجانزاده در رده‌بندی