هواداران، پرسپولیس را تنها نگذاشتند/ برنامه سرخپوشان تا قبل از حرکت به سمت ورزشگاه