رونمایی از مجموعه شعر مهدی مرادی در نمایشگاه کتاب تهران