نیویورک تایمز خطاب به اوباما: به رهبران عرب امتیاز زیادی ندهید