گزارش/ انتقاد از کی‌روش کار دست مایلی‌کهن داد/اخراج حاجی مایلی از تیم ملی امید