استخدام نجار و خیاط در یک کارخانه تولید مبلمان واقع در استان همدان