امکان خرید محصولات پتروشیمی توسط مشتریان خرد در بورس کالا/معامله ۲۰ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی در