لیست ۵۰ نفره و ابتدایی تیم ملی فوتبال فردا کامل می‌شود