وضعیت حقوق بشر آمریکا فردا در سازمان ملل بررسی می‌شود