مسترکلاس و کنسرت موسیقی «مسعود شعاری» برگزار می‌شود