اصلاح‌طلبان لرستان در زیر چتر شعار همدلی و همزبانی بر طبل نفاق و تفرقه می‌کوبند